KLIKK HER FOR Å BLI KONTAKTET AV EN JOURNALIST ELLER ET MEDIA
OPPMERKSOMHET Det er viktig å fremvise oppmerksomhet - og varsle rette myndigheter om forhold som. Det er mange som tror at myndigheter skal være oppmerksomme for oss - og korrigere automatisk. Derfor er det viktig og varsle når du oppdager spesielle forhold. Problemet er at de fleste myndighetesområder ikke har et fokusert forhold til varsling. Det er ingen strukturert organisasjon av varsler. Det er heller ikke tilfredstillende publisering av varselmottak - hvem mottar og hvordan. Telefon, nett og mobil er de raskeste verktøy for vasling - man bør jo da vite hvem man skal varsle - og rammene rundt dette. Det later til at myndigheter ikke er interessert i informasjon om forhold som må korrigeres - utbedres. Det er ikke bare publikums “awareness” - men også awareness innen organisasjoner og bedrifter man bør fokusere på. I systemet finner du området “varsleren” og “mediatipset” som kan benyttes til innsendig av tips. Systemet distribuerer dette til media og relevante myndigheter og personer. Vis Awareness - oppmerksomhet- og si fra.
Oppdager du spesielle eller skadelige forhold i stat og kommune-eller i bedrifter og organisasjoner. DA ER DET RIKTIG Å VARSLE…!
Da kan benytte varsleren eller mediatipset
PRESSMAN PRESSMAN Serviceområde for media