STRATEGISK PLANLEGGING FOR NYE MULIGHETER OG UTVIKLING
- Nye næringer - Nye yrker - Nye mennesker - Nye muligheter - Nye bedrifter - Nye markeder - Nye arbeidsmetoder
Planlegging av næring og utvikling i kommuner og distrikter
Hvordan komme i gang med utvikling av fremtiden?
- Samarbeidspartnere - Teknologi - Lokale ressurser - Kreativitet - Samordning andre distrikter - Prosessledelse - Kommuner - Stat - Banker og finans