Connect Hotels er hoteller  som er forhåndsdefinert som velegnet for avgrensede micro seminarer. Det er da lagt vekt på: - Lokalisering - Avstand til service centra - Antall rom - Antall seminar rom - AV utrustning - Personalutrustning - Språk kompetanse - Digital kompetanse - Eksterne ressurser - Kjøkken - Serveringskapasitet - Seminarerfaring - Sikerhetskompetanse og utrustning - Naturfaciliteter
Vil du vite mer om connect hotels?
Ta kontakt med connect group ved å benytte registreringmodulen.  Systemet tar da kontakt med deg. Du kan også sende  en vanlig mail til: system@mediabyte.com