Vil du finne nyheter og stoff for egne artikler og oppslag? Da kan mediaexpo være et et aktuelt sted å starte…..
Vil du vekke gravejournalisten som du har innside, da kan mediaexpo vise deg  muligheter…og  hjelpe deg videre….
Kontakt mediaexpo ved å sende en kontaktmail  ved å besøke registreringsområdet i MediaExpo.
DU KAN OGSÅ DELTA I CONNECT SEMINARS. BE OM MER INFO.
Kommuner
Organisasjoner
Fylker
Partier
Rådmenn
Fylkesleger
Fastleger
Advokater
Dommere
Tingretter
Ordførere
Skatteetat
Navkontorer
Departementer
Aviser og Media
Religion og kirke
Barnehager
Omsorgsetater
Energi og strøm
Teletjenester
Statens vegvesen
Jordbruk og mat
Beredskap
Web og internett
Hoteller
Transport
Fylkesmenn
Stortinget