MediaExpo
MediaExpo
Vil du finne nyheter og stoff for egne artikler og oppslag? Da kan mediaexpo være et et aktuelt sted å starte…..
Vil du vekke gravejournalisten som du har innside, da kan mediaexpo vise deg  muligheter…og  hjelpe deg videre….
DU KAN OGSÅ DELTA I CONNECT SEMINARS. KONTAKT QUICKREG OG BE OM MER INFO OM MEDIASEMINARER OG KURS. Benytt menyer i topp for å finne ulike media og mediarelatert stoff
SYSTEM MAILADRESSE: MBONLINE@PROTONMAIL.COM
VIL DU FINNE RIKTIG MEDIA FOR DIN SAK?
Kontakt mbonline@protonmail.com
Systemet er bl.a interessert i informasjon om irregulære forhold knyttet til POLITIKERE - ETATER -DOMMERE - ADVOKATER - EIENDOMSMEGLERE - BANKER - TAKSTMENN OG NÆRINGSLIV.
Sende inn forslag til grupper - fagområder? Send mail til mbonline@protonmail.com