Dette er et område for å bidra til å unngå ulykker, sammenbrudd og feil. Her er det kunnskap og kommunikasjon som står sentralt. Du kan bistå med å bygge opp denne tjenesten.
Systemet vil arrangere beredskapsseminarer på utvalgte steder, samt skaffe oversikt over nasjonale,regionale og lokale resssurser. Du kan bidra ved å kontakte mbonline@protonmail.com eller ta en titt på www.tilsynet.net
TAKK FOR INTERESSEN
Tilrettelagt for kommuner, fylker organisasjoner og bedrifter. Utvikles for flere språk.