PROJECTS
Dld Dynamic Learning
FirstStep Development
Mediaimpuser fra hele verden
Ressurser og nye måter å lære på .
Innovasjon i norden
Planlegger du et møte eller seminar? 
Utvikling for distrikter
Løsinger for innovative miljøer.
PROJECTS