BISTAND MED PLANLEGGING - OPPSETT OG GJENNOMFØRING AV SEMINARER
-Tilrettelegging av faglig innhold - Lokalisering - Forhåndstrening - Mobile lydanlegg - Mobile AV anlegg - Isolering av mobiltelefoner - Sikkerhetsvakter - Scrambling av usikre signaler - Evaluering - Nettoppfølging - Oppsett av seminarprogrammer, samordning og videreutvikling - Fritidsprogrammer - Mat, meny og innkvartering - Kombinasjon med oppfølgingsseminars online - Trykk - web - design Fyll ut dette input - form for rask og enkel kontakt.  Innsending vil bli bekreftet av systemet. Får du feilmelding om overbelastning - kan du ignorere denne..
KONTAKT SYSTEM SERVICES: MBONLINE@PROTONMAIL.COM
Vil du se på mulighetene med strategiske saminarprogrammer?
eller send inn quick  contact below.