TRENGER DU HELP KAN DU FORSØKE MED EN REGISTRERING I SYSTEMET.

Kryss av hvilket område du mener saken gjelder:

Korrupsjon
Kameraderi
Spesiell ofentlig adferd
Offentlig trakassering
Offentlige økonomiske forhold
Arbeidskriminalitet
GI EN KORT BESKRIVELSE AV SAKEN HER:Takk for din interesse. Send inn din registrering. Noen moduler har autosvar, mens andre besvares manuelt.Du kan dra tekstfeltet større etter behov.Navn
Kontakt
Adresse1
Adresse2
By
Land
Telefon
Fax
Mobil
E-Mail
Web
Meldinger fra systemet sendes mbonline@protonmail.com Du kan da senere bli kontaktet av mailsystemet og åpne en support kanal. Kun kort melding om at det eksisterer et varsel. Ikke noe inngående om hva varselet omhandler. Du kan senere bli kontaktet av journalist eller etterforsker.Du kan også fylle ut informasjon i bunnen av skjemaet. Alternativt kan du sende ordinær mail til : kontakt@tilsynet.net